ثبت نام

به نمایشگاه شیراز هلث خوش آمدید

ثبت نام

  شرایط ثبت نام

 • 1-1 مشارکت کنندگان مکلفند کالاهاي نمایشی خود را در قبال آتش سوزي، حوادث و ... بیمه نمایند، ارائه کپی بیمه نامه همراه فرمها و مدارك پرداخت در زمان ثبت نام به برگزار کننده الزامی است.
  1-2 ارائه بروشور و کاتالوگ درخصوص کالاها و خدماتی که توسط مشارکت کننده درنمایشگاه عرضه خواهد شد، زمان ثبت نام به شرکت مجری برگزاري نمایشگاه الزامی است.
  1-3 ارائه محصولات داخلی توسط شرکتهایی غیر از شرکت تولیدکننده ملزم به ارائه معرفی نامه کتبی، پروانه بهره برداري ، پروانه طراحی و مونتاژ , پروانه صنفی تولیدي "تولیدکننده" میباشد.
  1-4 واگذاري غرفه به غیر اکیداً ممنوع است.
  1-5 درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تایید مجری برگزاري نمایشگاه امکان پذیر خواهد بود.
  1-6 درصورت بروز هر گونه خسارت و انجام هر گونه فعل و انفعالات بر روي غرفه هاي پیش ساخته، تأسیسات، سالنها و یـا فضـاي بـاز نمایشـگاه، مشارکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. انجام هرگونه تغییرات اضافه درغرفه سازي فقط با اخذ تأیید این شرکت و مسـتلزم پرداخـت هزینـه آن میباشد.
  1-7 حضور نماینده شرکت درزمان چیدن غرفه ها تا بسته شدن دربهاي سالن درغرفه و درخاتمه نمایشگاه از زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوري و خروج کامل تجهیزات درغرفه الزامی است. درصورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوري غرفه ها برگزار کننده مسئولیتی درقبال مفقود شدن کالاها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت. محافظت از اموال شخصی و کالاهاي با ارزش در طول برگزاري نمایشگاه به عهده خود مشارکت کنندگان میباشد.
  1-8 از ترك کامل غرفه در طول ساعات بازدید خودداري فرمایید.
  1-9 لازم است درصورت نمایش کالاهاي سنگین و حجیم و یا نیاز ماشینآلات و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص، جهت هماهنگی لازم مراتب با ذکر تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتباً به برگزار کننده اعلام گردد و هماهنگی لازم درمورد استقرار و زمان حمل کالاها با ستاد برگزاري از سوي مشارکت کننده بعمل آید.
  1-10 مشارکت کنندگان ملزم به خروج کالاهاي خود از محوطه و جمع آوري غرفه ها پس از خاتمه نمایشگاه براساس برنامه و ساعات اعلام شده از سوي برگزار کننده میباشند.
  1-11 نصب هرگونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی در محوطه نمایشگاه ممنوع بوده و درصورت عدم رعایت، مشارکت کننده متخلف ملزم به پرداخت غرامت میباشد. مشارکت کنندگان میتوانند جهت انجام امور تبلیغات محیطی به روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی استان فارس مراجعه نمایند.
  1-12 مشارکت کنندگان فضاي باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده از داربست نمی باشند و لازم است درصورت نیاز درخصوص نحوه پوشش غرفه با ستاد برگزاري هماهنگی بعمل آورند.
  1-13 مجری برگزاري نمایشگاه حق دارد از هر قسمت فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید.
  1-14 مشارکت کنندگان باید از نگهداري هرگونه کالا و یا وسیله اشتعال زا در غرفه خودداري نمایند.
  1-15هرگونه ساخت و ساز غرفه نمایشگاهی در فضاهای مسقف و محوطه باز نمایشگاه باید با تایید و صدور مجوز کتبی از جانب نمایشگاه صورت پذیرد .
  1-16 در صورتی که شرکت کنندگان تمایل داشته باشند نسبت به اجرای غرفه خودساز اقدام نمایند؛ بایستی فرم مجوز غرفه سازی را از وب سایت شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس بخش قوانین و مقررات دریافت و تکمیل نموده و نسبت به اخذ مجوز حداکثر ۱۵ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه اقدام نمایند. هزینه صدور مجوز بابت هر متر مربع غرفه سازی ۸۷۲۰۰ریال با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد که پرداخت آن به عهده ی شرکت کنندگان خواهد بود.
  1-17 کلیه غرفه سازان غرفه خودساز بایستی دارای رتبه مورد تایید شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس یا شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باشند در غیر این صورت این نمایشگاه هیچ گونه مجوزی به غرفه سازانی که رتبه و صلاحیت ندارند نخواهد داد.
  1-18 حداقل متراژ درخواستی 12 متر می باشد.


  تاریخ های مهم - آخرین زمان ثبت نام : 20/6/98
  - تاریخ جانمایی : 1/5/98
  - تکمیل فایل کارت شناسایی توسط غرفه داران 25/6/98 (فایل پس از تکمیل ثبت نام ارسال میگردد)
  - تحویل کارتهاي شناسائی: 03/7/98
  - افتتاح رسمی نمایشگا ه : 03/7/98
  - ساعات بازدید نمایشگاه: 10صبح لغایت 6بعداز ظهر
  - خروج کالاهاي نمایشی از محوطه نمایشگاه: 07/7/98 ساعت 8:30 صبح
  - مشارکت کنندگان ملزم به خروج کالاهاي خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوري کامل غرفه ها پس از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعلام شده از سوي برگزار کننده میباشند.
  نکته مهم: حضور نماینده مشارکت کننده از زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوري کامل در غرفه الزامی است.


  هزینه مشارکت و نحوه پرداخت

  شرکت وارداتی ۱۴۰هزار تومان برای هر متر مربع
  شرکت تولیدی و دانش بنیان ۱۳۰ هزار تومان برای هر متر مربع
  شرکت های مستقر در استان فارس ۱۲۵ هزار تومان برای هر متر مربع

  ***به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه خواهد شد.***
  نحوه پرداخت 20 درصد از مبلغ کل قرارداد صورت نقدی شماره حساب ۰۱/ ۱۸۸۴۸۲۷۳ به نام شرکت متین کار زاینده رود بانک ملت و یا شماره کارت 6104337541962765 بانک ملت به نام خانم علی نیا و الباقی طی دو فقره چک نهایتا به تاریخ های 31/5/98 و 14/6/98 می باشد .
 • اطلاعات شرکت کننده

 • اطلاعات محصول

 • بارگذاری مدارک

 • مدارک مورد نیاز جهت شرکت در نمایشگاه

  1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مالک پروانه صنفی
  2- کپی پروانه تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان صنعت و معدن برای واحد های تولیدی
  3- مجوز واردات تجهیزات پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی برای واحد های وارداتی
  نکته : در خصوص شرکت های واردکننده پرینت مجوز و یا فایل PDF که نشانگر ثبت نمایندگی و محصولات از بخش استعلام سایت imed.ir کافی می باشد.
  4- مجوز واحد فناوار و یا معرفی نامه از پارک ، شتابدهنده و یا مراکز رشد مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای واحد های فناور
  5- کپی پروانه صنف تجهیزات پزشکی برای شرکت های پخش و واحد های فروش و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی
  6- کپی پرداخت و مدارک هزینه های مشارکت
  7- فرم قرار داد مشارکت ( در پیوست )
  8- تکمیل فرم تعهد نامه غرفه داران ( در پیوست )
  9- کپی بیمه نامه
 • پیوست فرم ها
 • شرکت کنندگان محترم متعهد می گردند طبق این قرارداد مدارک مورد نیاز برگزارکننده را حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت بعد از عقد قرار داد تحویل شرکت نماید در غیر این صورت برگزارکننده می‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید.
 • پلن نمایشگاهی

 • سالن ها
 

صحت موارد فوق را تایید میکنم