کارگاه

به نمایشگاه شیراز هلث خوش آمدید

فراخوان برگزاری کارگاههای نمایشگاه تجهیزات پزشکی شیراز
سمینارهای تخصصی، کارگاه های آموزشی و نشستهای دو یا چند جانبه چهاردهمین نمایشگاه شیراز هلث


بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای تجهیزات پزشكی می رساند باعنایت به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشكی شیراز هلث در روزهای 3 الی 6 مهر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شیراز واقع در شهرک گلستان ، سمینارهای تخصصی، کارگاه های آموزشی نشستهای دو یا چند جانبه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشكی شیراز هلث توسط جامعه مهندسی پزشكی شیراز با نظارت، همكاری و مشارکت مرکز رشد تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شیراز و شرکت متین کار زاینده(مجری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی جهیزات پزشكی شیراز هلث89 )برگزار خواهد شد.
کارگاههای تخصصی و سمینارها علاوه بر گسترش و رونق اقتصادی شرکت ها فرصتهایی را برای بازآموزی و آشنایی بیشترمخاطبین با آخرین تولیدات علمی و فنی، فرآیندها، محصولات و خدمات در حوزه هایمختلف تجهیزات پزشكی را فراهم می آورد .لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای حاضر در نمایشگاه شیراز هلث 98 و یا شرکتهای متقاضی، جهت فعالیتی سازنده دعوت بعمل می آید.
: لازم بذکر است برگزاری سمینارها و کارگاهها در قالب یكی از 4 گروه ذیل خواهد بود

1- کارگاههای تخصصی شرکت های تجهیزات پزشكی شامل:
أ . معرفی تكنولوژیهای نوین
ب . معرفی و ارائه توانمندیهای خدمات پس از فروش درزمینه های ذیل :

1- آموزش کاربری و فنی
2- توانمندی نیروهای فنی
3- برنامه های نگهداشت کاربری و فنی
4- تنظیم و کالیبراسیون( امكانات وتجهیزات مربوطه)
5- تعمیرات وسرعت خدمات دهی ( تعمیرات کلی وجزئی و ارتقاء و روزآمدی)
6- بكارگیری روشهای خاص در ارائه خدمات پس ازفروش
7- معرفی برنامه های آتی شرکت در جهت ارتقاء سطح خدمات پس از فروش

ج. معرفی دستگاه یا دستگاههای تحت پوشش ( اصول کار و ویژگیهای دستگاه)
د . معرفی وآموزش برنامه های نگهداشت و کالیبراسیون دستگاه یا دستگاههای تحت پوشش


2- پنلهای تخصصی در حوزه های مختلف تجهیزات پزشكی شامل تجهیزات آزمایشگاهی(بالینی،تحقیقاتی،علوم پایه)، وسایل یكبارمصرف و موادمصرفی، تجهیزات تصویربرداری آندوویژن (رادیولوژی، رادیوتراپی و)….، تجهیزات بیمارستانی( تنفسی، بیهوشی، دیالیز، ICU,CCU اتاق عمل)، تجهیزات توانبخشی و ارتوپدی، نرم افزارهای بیمارستان HIS, Pacs (و)….، بهداشت محیط، حرفه ای وکنترل عفونت و استریلیزاسیون (CSR ، (تجهیزات زیبایی و پوست، کالیبراسیون و کنترل کیفی، دندانپزشكی و لوازم وابسته، تجهیزات بخش قلب، تجهیزات چشم پزشكی، معرفی روش های نوین در تشخیص و درمان دیابت و پایش از راه دور و تجهیزات خانگی خواهند بود.
3- برگزاری نشستهای تخصصی که موضوعات آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.


لازم بذکر است کلیه شرکتهای تجهیزات پزشكی تا تاریخ 25 شهریور فرصت دارند تا در زمینه های
یادشده ضمن اعلام آمادگی خود از طریق ایمیل shirazbme@sums.ac.ir و شماره
09171058157 ، سوابق و توانمندیهای مربوطه به موارد فوق الذکر را نیز جهت بررسی ارسال نمایند.

کارگاه

 

تائید