اطلاعیه کارگاه ها

به نمایشگاه شیراز هلث خوش آمدید

اطلاعیه کارگاه ها

July 16, 2019 Uncategorized 0
لازم بذکر است کلیه شرکتهای تجهیزات پزشكی تا تاریخ 25 شهریور فرصت دارند تا در زمینه های
یادشده ضمن اعلام آمادگی خود از طریق ایمیل shirazbme@sums.ac.ir و شماره
09171058157 ، سوابق و توانمندیهای مربوطه به موارد فوق الذکر را نیز جهت بررسی ارسال نمایند.
برای اطلاعات بیشتر به http://shirazhealth.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87 مراجعه کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *