Author: BuM2cpsFyZ

به نمایشگاه شیراز هلث خوش آمدید

کارگاه ها

به منظور افزایش کیفیت نمایشگاه و همچنین ارتقای آموزش متخصصین، نمایشگاه بین المللی شیراز هلث با همراهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در حاشیه نمایشگاه نموده است لذا شرکت های دارای غرفه می توانند در صورت تمایل برای برگزاری کارگاه های تخصصی به آدرس shirazhealth.com مراجعه و یا با شماره…
Read more


July 13, 2019 0